13 October, 2008

Hooponopono

Ho'oponopono is a Hawaiian clearing method that leads to healing through repeating :

" I'm sorry
Please forive me
Thank you
I love you "

Taking 100% responsibility for your actions.

I first came across Hooponopono through Joe Vitale who writes :

"Two years ago, I heard about a therapist in Hawaii who cured a complete ward of criminally insane patients--without ever seeing any of them. The psychologist would study an inmate's chart and then look within himself to see how he created that person's illness. As he improved himself, the patient improved.......

read more here :Ho'oponopono by Joe Vitale
I AM THE I

OWAU NO KA "I"

"I" come forth from the void into light,
Pua mai au mai ka po iloko o ka malamalama,

"I" am the breath that nurtures life,
Owau no ka ha, ka mauli ola,

"I" am that emptiness, that hollowness beyond all consciousness,
Owau no ka poho, ke ka'ele mawaho a'e o no ike apau.

The "I", the Id, the All.
Ka I, Ke Kino Iho, na Mea Apau.

"I" draw my bow of rainbows across the waters,
Ka a'e au i ku'u pi'o o na anuenue mawaho a'e o na kai a pau,

The continuum of minds with matters.
Ka ho'omaumau o na mana'o ame na mea a pau.

"I" am the incoming and outgoing of breath,
Owau no ka "Ho", a me ka "Ha"

The invisible, untouchable breeze,
He huna ka makani nahenahe,

The undefinable atom of creation.
Ka "Hua" huna o Kumulipo.

"I" am the "I".
Owau no ka "I".

more here ; hooponopono

No comments: